December

Januar

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007
01-11-23


Arrangementer 2023/2024

Onsdag d. 29. november kl. 18.00
Julefrokost og bankospil i Lemvig Frivilligecenter.

Onsdag d. 6. marts kl. 18.30
Generalforsamling i Lemvig Frivilligecenter.

Tirsdag d. 16. april kl. 18.00
Besøg på Møltrup Optagelseshjem.

For nærmere info. kontakt Kaja tlf. 3029 0125 eller Inge Marie tlf. 3027 903924-10-23

   Jysk Energi har opgivet
ideen om en Energipark i Bonnet.


24-10-23

Skal Bonnet laves om til solcellepark?

Jysk Energi vil ansøge kommunen om, at få lov til at anlægge en 300 hektar stor solcellepark på markerne op til Bonnet.

Kortet viser hvilket område det drejer sig om.11-10-23

05-10-23

Et kæmpe stort tak til Chresten GjelstrupHele sommeren har man kunne nyde en smuk blomstermark når man kørte ind i Bonnet fra Hyldalvej.

Tror alle syntes det har været en fryd at se på, så stor tak til Chresten for det smukke initiativ.

05-10-23

gggggg Hvad er nu det?

Det spørgsmål er der nok en del der har spurgt sig selv om, når de er kørt forbi ved "Laila's Trekant".

Går man ind på Geo Partners hjemmeside kan man læse følgende:

Med den patenterede radarreflektor kan man løbende opfange satellitdata for lokale landbevægelser og benytte dem til at forudsige fremtidige lokale landhævninger og -sænkninger. Et værdifuldt redskab til brug i blandt andet klimatilpasning
03-10-23


Fællesspisning

Fredag den 20/10-23 er der Fællesspisning i Klubhuset kl. 18.00

Prisen vil ca. være 100,- for voksne og 50,- for børm.
Drikkevarer købes på stedet.

Tilmelding til Karin Flansmose Tlf.6186822903-10-23

  Så er der Fredagscafe igen!

Fredag den 13. oktober, fra 15.00-17.00, kan du igen nyde lidt social samvær,
og få nyt fra nær og fjern.
28-02-23Bonnet Borger- og Håndværkerforening og Bonnet Gymnastikforening varsler afholdelse af i alt 3 generalforsamlinger den 16. marts 2023 med start kl. 19.30 i klubhuset, Rammevej 7, Bonnet, 7620 Lemvig:

Bonnet Borgerforening holder ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Drøftelse og afstemning om sammenlægning af Bonnet Borgerforening og Bonnet Gymnastikforening og deraf afledt optagelse af Bonnet Gymnastikforening i Bonnet Borgerforening
 4. Afstemning om nye vedtægter, jf. vedtægternes § 7
 5. Fremlæggelse og gennemgang af regnskab
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 7. Valg af revisorer
 8. Eventuelt
Bonnet Borgerforening varsler afholdelse af ekstraordinær generalforsamling med følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Drøftelse og afstemning om sammenlægning af Bonnet Borgerforening og Bonnet Gymnastikforening og deraf afledt optagelse af Bonnet Gymnastikforening
 3. Afstemning om nye vedtægter, jf. vedtægternes § 7
Bonnet Gymnastikforening holder ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse og gennemgang af regnskab
 4. Afstemning om at fusionere med Bonnet Borgerforening, hvormed Bonnet Gymnastikforening optages i Bonnet Borgerforening, og Bonnet Gymnastikforening dermed formelt nedlægges, jf. vedtægternes § 13
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant
 7. Eventuelt
Der varsles samtidig afholdelse af ekstraordinær generalforsamling i Bonnet Gymnastikforening den 30. marts 2023, kl. 19.30 i klubhuset på Rammevej 7, 7620 Lemvig med følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Afstemning om at fusionere med Bonnet Borgerforening, hvormed Bonnet Gymnastikforening optages i Bonnet Borgerforening, og Bonnet Gymnastikforening dermed formelt nedlægges, jf. vedtægternes § 13
05-02-23Tirsdag d. 21. februar kl. 19.30 indkalder Vandværket til ekstraordinær generalforsamling nr.2 vedrørende nedlæggelse.31-01-23

“ boller vil jeg have…”

Så er det snart fastelavn, og derfor synes vi at vi skal have en fastelavnsfest her i Bonnet!

Søndag d. 19. februar kl. 14, går det løs med tøndeslagning i genbrugsladen. Der vil være en tønde både til store og små - så kom hid og deltag i festlighederne! Bagefter er der kaffe og Kajas fastelavnsboller i Klubhuset - uhm….

Kom meget gerne udklædt! Der vil være en lille præmie for bedste/sødeste/sjoveste udklædning.

Tilmeldning pr. sms:61266707, senest søndag d. 12. feb.

Hilsen

Bonnet Familie og Samfund

Bonnet og omegns borger -og håndværkerforening.26-10-22

FÆLLESSPISNING

Torsdag d. 3. november kan du komme til fællesspisning i Klubhuset kl. 18.00.

Aftenens tema vil være græskar.

Tilmelding til Ida Kristine på sms 6126 6707 efter først til mølle.
Der er plads til ca. 25 i Klubhuset, så kom friskt.26-10-22


Gode nyheder fra Borgerforeningens bestyrelsen!

Vi har travlt med projekt legeplads og projekt mødested mv. i bestyrelsen for borgerforeningen. Faktisk så travlt, at vi helt har glemt at fortælle om det.. og det går jo ikke, når der nærmest kun er gode nyheder.

1. Hoppepuden er næsten færdigmonteret og klar til brug, den mangler blot en timer (automatisk sluk) og at blive godkendt. Vi skal nok melde ud lige så snart den er klar til brug!

2. Ida Kristine har på vegne af foreningen søgt Jysk Energi Sponsorpuljen om også at få et gyngestativ hjem til legepladsen - og har fået det, sejt, Ida Kristine!

Jeg vil minde om, at hoppepuden også er fra Jysk Energi, så vi har meget at takke dem for efterhånden.

3. Vi er i tæt dialog med Lemvig Kommune om at søge byfornyelsesmidler hjem til Bonnet, ligesom vi taler med dem om at få hjælp til projektering af hele ‘projekt fornyelse af Bonnet’, dvs. også til delprojekter, som Lemvig Kommune ikke kan være med i selve finansieringen af. Den hjælp vil vi være meget glade for, fordi vi gerne vil have lavet en helhedsplan for, hvad der skal ske i byen og området. Det er dog ikke muligt at sige mere om det på nuværende tidspunkt, men det bliver det forhåbentlig snart.

De bedste hilsner fra bestyrelsen i Bonnet Borgerforening08-09-22

og Åben By

Søndag d. 4. september slog Bonnet dørene op til "Åben by".

Her var der bl.a. masser af boder med loppefund, åben have, åben på Mejeriet og i Arkivet.

Noget af dette kan opleves med en 12 årigs øjne i denne fotoserie.

Se billederne her: "Åben by 2022"08-09-22


Referat fra fællesmøde den 7. oktober 2021 

Lokalarkivet havde indkaldt til fællesmøde, som blev afholdt på Lokalarkivet.

Tilstede var: Birthe og Kirsten (Lokalarkivet), Kaja (F&S), Ida Kirstine og Maria (Borgerforening) Peter S (Borgerforening og BGF), Arne (BGF) Peter F (webmaster), Mogens (Springbalsaminen og Bonnet Vandværk) og Christina (Springbalsaminen). Afbud fra: Kompetenceværkstedet.
Birthe bød velkommen og Mogens blev valgt som ordstyrer. Christina tog referat.
Efter en kort præsentationsrunde, gik vi over til ”siden sidst”, som var i januar 2020.

Siden sidst:
Borgerforeningen havde aflyst de traditionelle julearrangementer, julemanden var dog på besøg hos enkelte familier efter aftale. Der blev ikke opkrævet kontingent i corona-året, men der blev slået græs af et flittigt dreamteam på 3 engagerede efterlønnere/pensionister. Genbrugsladen var åben, og der var fælles Skt. Hans aften i år. Børneudvalget har været på standby. Man blev hurtig enig om, at BGF skulle have overskuddet på 600 kr fra fælles Skt. Hans fest, da de lagde hus inkl. el og vand til. Strikkeeftermiddagene i klubhuset har ligget stille i corona-tiden. Familie & Samfund har ikke haft arrangementer, da corona-nedlukningen kom lige inden generalforsamlingen i marts 2020. Mandemad i Ramme stoppede efter 3 gange. Der har dog været flot opbakning fra medlemmerne, der alligevel støttede økonomisk. Familie & Samfunds bestyrelse var rundt med en lille opmuntrende påskehilsen til alle medlemmer.
Lokalarkivet har holdt corona-lukket indtil sidste tirsdag.
Bonnets hjemmeside www.bonnet-it.dk kunne godt bruges flittigere til annoncering af arrangementer. Det er vigtigt, at Webmaster Peder Flansmose får alle relevante informationer. Foreningerne bedes opdatere deres oplysninger på hjemmesiden.
Bonnet Vandværk har nedlagt aktiviteterne, men har stadig en grund, et hus og lidt penge i banken, som de gerne vil overdrage til Borgerforeningen.

Aktiviteter og arrangementer i det kommende halvår:
  Familie & Samfund er ved at lave programmet nu, der bliver mere samarbejde med F&S Rom i fremtiden. Følgende datoer ligger fast i skrivende stund: 27.10.21 Besøg på Klimatoriet, 17.11.21 Julefrokost på Rom Skole, 24.01.22 Besøg på Bonnet Maskinfabrik.
Bonnets traditionelle julefrokost som afslutning for mandemadsholdet er planlagt til den 13.11.21 i Vandborg Forsamlingshus.
Lokalarkivet har åbent den første tirsdag i hver måned. Den 07.12.21 er der julehygge på Arkivet.
Borgerforeningen har planlagt et loppemarked for hele byen lørdag den 23.10.21 og et vælgermøde på kompetenceværkstedet den 15.11.21. Der er julebanko den 12.12. og julemanden kommer på besøg samme dag. Der er ikke sat en dato for genbrugsbandens nytårskur endnu og der arbejdes på en ny legeplads til byens børn.

Ideer og forslag til fællesaktiviteter og nye tiltag samt opfølgning af forslag og ideer fra sidste fællesmøde i januar:
Borgerforeningen foreslår julebanko som fællesarrangement.
Nytårsbål den 09.01.22 kunne godt være en fællesaktivitet, ellers ville det være naturligt at BGF står for dette arrangement.
Peter Flansmose foreslår ”Stenens rejse” som fælles arrangement på søndag den 17.10.21. Det er en gåtur på ca. 1½ time ved stranden i Vrist/Langerhuse. Evt. kunne man tage toget fra Bonnet sammen?
Desuden er der forslag om loppemarked, fællesspisning, motionscykelløb, fastelavnsfest, julebanko, pileflet, kagebagedag, kæledyrsdag, juledekorationer, oprydningsdag i klubhuset – nogle af dem er allerede sat i gang.

Springbalsaminen
Næste punkt på dagsordenen var Springbalsaminen. Som man kunne læse i sidste nummer fra december 2020, er Springbalsaminen et sjovt og nostalgisk medie, objektivt en dinosaur, der har overlevet sig selv. I dag kommer informationerne hurtigt, nemt og billigt ud til alle interesserede via Facebook og hjemmesiden. Én medredaktør fratrådte pga alder og de resterende to mener ikke, set i lyset af ovenstående, at der er basis for at fortsætte med det traditionelle blad med den velkendte forside. Man var dog enig om, at papirbladet er anderledes hyggelig læsning og at redaktionen har være god til at samle informationerne, således at Springbalsaminen kan bruges som lokalt opslagsværk. Arrangementskalenderen på bagsiden ville blive savnet og det ville kræve mere disciplin fra foreningerne at sørge for at informationerne kommer på Bonnets hjemmeside. En arrangementskalender i en printervenlig version på hjemmesiden ville dog ikke være noget problem. Den nuværende redaktion er villig til at fortsætte, såfremt der tiltræder yderligere 2 engagerede redaktører. Mogens sørger for et opslag på de elektroniske medier.

Næste fællesmøde bliver onsdag, den 20. april 2022 og det er BGF, der indkalder.


Evt.

Sceneudstyr fra Friskolen i genbrugsladen kan evt bruges i forbindelse med vælgermødet på Kompetenceværkstedet. Vælgermødet skal kommunikeres ud over Bonnets bygrænser. Hvad kan man bruge det gamle vandværkshus til? Besigtigelse aftales. Kommer der vejbump i Bonnet for at sænke farten?

Referent: Christina Larsen


Referat fra fællesmøde den 20. april 2022 

BGF havde indkaldt til fællesmøde, som blev afholdt klubhuset på Bonnet Stadion.

Tilstede var: Birthe og Kirsten (Lokalarkivet), Kaja (F&S), Preben (BGF), Peter S (Borgerforening og BGF), Peter F (webmaster), og Christina (Springbalsaminen). Afbud fra: Kompetenceværkstedet. Peter bød velkommen og blev samtidig valgt som ordstyrer. Vi startede med en fælles sang ”Udpluk af Mosekonens sang”. Christina tog referat.

Siden sidst:
BGF kunne fortælle, at klubhuset igen bliver brugt flittigt som byens forsamlingshus. Der har både været arrangementer i Borgerforeningens regi, udlejning, strikkeklub, generalforsamlinger, nytårskur mm.
Borgerforeningen havde de traditionelle julearrangementer med julemand og julebelysning. Der var dog meget beskedent fremmøde lillejuleaften pga corona. Der blev afholdt nytårskur i genbrugsbanden, affaldsindsamling og påskeløb. Hoppepuden er indkøbt og klar til montering. Byforskønnelse fremskyndes i samarbejde med Vandborg.
Familie & Samfund har besøgt Klimatoriet, holdt julefrokost, besøgt Like Anna, og haft generalforsamling. Besøget på Bonnet Maskinfabrik blev dog udsat pga corona. Der er nu et samarbejde med Familie & Samfund Rom, så der kan samles deltagere nok til arrangementerne. Der er 2 hold mandemad samt studiekreds som sædvanligt.
Lokalarkivet har åbnet igen efter corona den første tirsdag om måneden, nu om eftermiddagen fra kl. 15-17. Der er lige blevet afleveret et klenodie i form af en møllesten på lokalarkivet.
Bonnets hjemmeside www.bonnet-it.dk kunne godt bruges flittigere til annoncering af arrangementer. Det er vigtigt, at Webmaster Peder Flansmose får alle relevante informationer.
Facebook er superfin til hurtig kommunikation til alle, men hjemmesiden er vores arkiv og opslagsværk. Foreningerne bedes opdatere deres oplysninger på hjemmesiden og huske at sende referaterne fra generalforsamlingerne mm pr. mail til Peter Flansmose.

Aktiviteter og arrangementer i det kommende halvår:
BGF regner bestemt med, at Skt. Hans bålet skal tændes den 23.06.22. Bonnets flittige dreamteam klipper stadig græs på Bonnet Stadion, men dog i begrænset omfang, da boldbanen ikke bruges så meget mere.
Kompetenceværkstedet holder efterårsmarkedet i oktober. 
Familie & Samfund er ved at lave programmet snart, der bliver et besøg på Bonnet Maskinfabrik og et 100-års jubilæum den 07.09.2022.
Lokalarkivet har fortsat åbent den første tirsdag i hver måned på nær juli. De hjælper ved Bonnet F&S 100-års jubilæum.
Borgerforeningen har planlagt åbning af Naturstien lørdag den 30. april. Der bliver en cykeltur søndag den 29. maj og der arbejdes på overtagelse af de to grunde på Bonnet Stadion.

Ideer og forslag til fællesaktiviteter og nye tiltag samt opfølgning af forslag og ideer fra sidste fællesmøde i januar:
Skt. Hans bliver som sædvanligt et fællesarrangement og der er aftalt planlægningsmøde i klubhuset tirsdag den 7. juni kl. 19.00. Erik bliver spurgt, om han vil tage sig af at finde en båltaler.
Desuden er der forslag om en fælles vedligeholdelsesdag af klubhuset. Her lykkedes det desværre ikke at finde plads i kalenderen. Tiden løb fra os, så der blev kun ganske kort diskuteret fordele og ulemper ved foreningssammenlægning mm.
Der bliver en fællesspisning fredag den 1. juli i klubhuset, som Karin står for.
Springbalsaminen havde som aftalt ved sidste fællesmøde annonceret efter minimum 2 nye redaktører for at kunne fortsætte. Der har ikke været nogen henvendelser og dermed er Springbalsaminen lukket ned nu. Der blev besluttet enstemmigt, at restbeholdningen på 2.212 kr går til Klubhuset. Dermed står Springbalsaminen ikke længere for referaterne fra fællesmøderne.

Næste fællesmøde bliver mandag, den 24. oktober 2022 og det er Borgerforeningen, der indkalder. Fremadrettet sørger den forening, der indkalder fællesmøde, for at der bliver skrevet referatet og sendt til webmaster Peter Flansmose pr. mail.

Referent: Christina Larsen03-07-22


Åben by i Bonnet bliver den 4. september 2022

Vi har nu fundet datoen for åben by i Bonnet med loppemarked - det bliver søndag den 4. september 2022, så sæt X i kalenderen!!

Det bliver samme koncept som sidste år, hvor vi åbner byen op med bl.a. fælles loppemarked, hvor alle kan vælge at holde loppemarked i egen garage/forhave eller leje en stand i Genbrugsladen eller hvor vi nu finder på at lave en fælles bod-plads. Der bliver også boder med mad, kaffe/te og kage rundt om i byen.

I år har vi tænkt på at udvide med indslag af forskellig slags, så hvis I har ideer til indslag/underholdning/trækplaster må i endelig sige til!

Som sidste år sørger vi fra borgerforeningens side for at reklamere vidt og bredt for Bonnets store folkefest, så vi kan få en masse gode besøg og et godt salg igen Nærmere info kommer senere - både med hensyn til tilmelding til stande og anden praktisk info.

Husk at alle er velkomne!

På vegne af Bonnet Borgerforening21-06-22


 
Program for sæson 2022-2023


Bestyrelse i Familie & Samfund Bonnet:
Formand: Kaja Andersen
Mail: houstor7620@gmail.com
Tlf. 30 29 01 25

Næstformand: Birthe Falk Agerbo
Mail: falk.agerbo@gmail.com
Tlf: 23 34 85 90

Kasserer: Kaja Andersen
Mail: houstor7620@gmail.com
Tlf. 30 29 01 25

Sekretær: Nancy Vedstesen
Mail: nancyvedstesten@gmail.com
Tlf. 23 46 04 39

Medlem: Inger Marie Schmidt
Mail: ingermarieschmidt5@gmail.com
Tlf. 30 27 90 39

Supplanter: Birgit Fredgaard og Bente Lund

Mandag den 12. sept. Kl. 19
”Mit liv i musikken” v/ Ronni Flyvbjerg Olesen
Sted: Aulum Fritidscenter, Markedsplads 10
Pris: 75 kr. for foredrag og forplejning
Tilmelding senest 5. sept. til Kaja og Birthe

Søndag den 18. sept. Kl. 11
Jettes Strudsefarm.
Vi bliver kørt rundt blandt strudsene, og der vil blive serveres kaffe - rundstykker med pålæg.
Derefter kører vi til bålhytten ved Lystbækgaard, hvor vi drikker vores medbragte kaffe og nyder Inger Maries hjemmebagte kage (husk kaffe, kop og tallerken)
Pris: 150 kr. Betaling ved tilmelding på MobilePay 30 29 01 25 eller konto 7730 754 72 63
Opsamling for fælleskørsel fra Bonnet Station eller Rom kirke kl.9,45. Sted: Tambjergvej 12, 6950 Ringkøbing
Tilmelding: Senest den 11 sept. til Kaja eller Birthe

1922 2022


Bonnet Familie & Samfund

100. års jubilæum.

Det fejrer vi med et åbent hus,

lørdag d.8 oktober fra kl.13-17
på Bonnet Lokalarkiv, Bonnetvej 4

Alle uanset om de er medlem, eller bare har lyst at deltage, er meget velkommen.

Der bydes på lidt godt til ganen.


Onsdag 9 november kl. 19,00
Koncert med Sangerinde SARA GRABOW, efter pausen overtager Anders og Bent Bro scenen.
Sted: Struer Energi park, Morten Andersens passage 7, 7600 Struer
Pris medl. 75 kr. Billetter købes ved Kaja

Torsdag den. 24. nov. Kl. 19,00
Besøg hos e-Gastro, Ågade 14, Lemvig
Her vil Thomas Henriksen fortælle om e-Gastro og tanken bag.
Der serveres tapas og et glas vin
Pris: 200 kr. som betales ved tilmelding.
MobilePay 30 29 01 25 eller konto 7730 754 72 63
Tilmelding senest: 17 nov. Til Kaja eller Birthe

Vi ønsker alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår 2023

Mandag den 23. januar kl.19.00
Besøg hos Bonnet Maskinfabrik
Vi får en rundvisning og fortælling om maskinfabrikkens historie.
Sted: Store Bonnetvej 3, Bonnet.
Først til mølle, max 30 deltager
Pris: 50 kr. inc. Kaffe og kage
Tilmelding senest d. 17. januar til Kaja eller Birthe

Tirsdag d. 28. februar kl. 19.00
Besøg hos Thiele
Vi besøger Thiele hvor Matas også vil være repræsentere, hvor vi vil blive vejledt i, hvilken brille der passer til forskellige ansigtsformer.
Matas vil guide os til den perfekte brille-makeup
Sted: Torvet 3, Lemvig
Pris: 50.kr.
Tilmelding senest: 21. februar til Kaja eller Birthe

Torsdag 23. februar 19.00
Årsmøde/ generalforsamling i F&S Midt/Vest Generalforsamlingen er gratis
Sted: Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum
Foredrag: V/ Rosa Kildahl (kendt fra den store bagedyst)
Pris: 75 kr. Inc forplejning
Tilmelding: senest 16. februar til Kaja eller Birthe

Tirsdag den 21. marts kl. 18,30
Generalforsamling i Lemvig Frivilligcenter, Vasen 14, Lemvig.
Det er gratis at deltage i selve generalforsamlingen.
Derefter serveres der smørrebrød
Foredrag: Ved Agnethe Maagaard ” Fra Bøvlingbjerg til New York”
Pris: 75 kr. for foredrag og forplejning
Tilmelding senest: 14. marts til Kaja eller Birthe

Torsdag d. 30 marts kl. 19,00
Jørgen Skoubo med foredrag Nak & Æd
Efter kaffepausen får vi foredraget ”Mens vi venter på at dø”
Sted: Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10
Pris: 75 kr. inc. foredrag og forplejning
Tilmelding: senest 15. februar til Kaja eller Birthe


Kontingent for 2022/23

250 kr.


Tilmelding til arrangementerne til Kaja Andersen eller Birthe

Sidste frist for tilmelding er også sidste frist for afmelding.

Konto nr. til indbetaling af kontingent mm:
7730 754 72 63

 Se mere info om området på:
www.bonnet-it.dk  13-06-22


Fællesspisning i Klubhuset

Fredag d. 1.7 kl. 18 mødes vi til nogle hyggelige timer.
Prisen bliver ca. 100 kr pr person, for en god middag med efterfølgende kaffe og kage.
Drikkevarer kan købes til rimelige priser.

Service medbringes og godt humør.

Vi kan være ca 28 personer så først til mølle princippet.
Svar senest d 28. 6 til Karin på mobil nr. 61868229

Hilsen Karin Flansmose09-06-22

SANKT HANS AFTEN

Traditionen tro, indbydes til Sankt Hans aften på Bonnet stadion d. 23. juni.
Vi begynder kl. 19 med hygge og snak, leg mm. Man kan købe pølser, kage og drikkelse (kun kontant betaling) Der kan laves snobrød og skumfiduser over det lille bål.
Båltalen v. Erik Vedstesen er kl. 20.30 og herefter tændes det store bål og vi synger sammen.

Vel mødt!

Ps.; Vi kunne godt bruge 2 bradepandekager. Er der nogen der vil bage? Man kan få dækket sine udgifter hos Borgerforeningen.21-05-22

Kære medborgere i Bonnet.


I borgerforeningen arbejder vi hårdt for at skabe rammerne for et godt fællesskab og for at vi har og får noget at samles om her i Bonnet. Til det har vi selvfølgelig brug for støtte og opbakning. Vi mener, at der er behov for Borgerforeningen, for at der centralt fra kan søges midler til aktiviteter, forskønnelse af byen, etablering af mødested, en legeplads mm.

Jo mere opbakning og jo flere medlemmer i Borgerforeningen, jo nemmere bliver det for foreningen at søge fondsmidler og puljer, da mange fonde ønsker at deres midler skal komme flest mulige tilgode. Så derfor håber vi at endnu flere af jer borgere her i Bonnet, har lyst til at melde jer ind i Borgerforeningen.

I nærmeste fremtid vil vi, som vi plejer, komme rundt til alle husstande i byen og nærmeste opland, for at bede om kontingent.

Når vi kommer rundt, putter vi en seddel i postkassen, hvor der står hvorledes I kan betale. Det er også muligt at betale kontant eller via bankoverførsel for at undgå vores besøg.

Der kan overføres til Reg.nr; 9589 Kontonr.; 0167380689. Anfør navn og vejnavn.

Prisen er kun 200 kr. pr. husstand og 100 kr. for enlige og pensionister.

Håber I vil bakke op© Bonnet og Omegn - Webmaster: Peder Flansmose